VAV invest s.r.o.
Nám. SNP 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4700 373
        +421 911 321 424
vavinvest@vavinvest.com
recepcia@vavinvest.com

Share |

Bývanie

Belveder

Projekt nájomne bytové domy Belvedér - bývanie pre mladých,
dopĺňa v Banskej Bystrici medzeru na trhu bytov.
V súčasnosti
nie sú pre mladých ľudí vytvorené podmienky, ktoré by im umožnili
prenájom nájomného bytu s možnosťou predĺženia nájmu a tiež
s možnosťou odkúpiť si v budúcnosti tento byt do vlastníctva.