Share |

ArchitektonickÉ rieÅ¡enie

Je navrhnuté tak, aby bolo vytvorené harmonické prepojenie existujúcej zóny Belvedér s jej mestským charakterom zástavby s už existujúcimi objektami areálu Hospicu Božieho Milosrdenstva a komplexu Europa Shopping Center.
Zástavba je bloková, riešenie areálu je jednoduché a preto ľahko čitateľné, verejný a privátny priestor sú jednoznačne vymedzené. Parter umožní výhľady na okolitú prírodnú scenériu, doplnený je drobnými zariadeniami občianskej vybavenosti.
Celý komplex pozostáva z dvoch typov schodišťových domov, v tvare „T“ a „L“, s výťahom uprostred. Výraz bytových domov je jednoduchý, modernistický, tvoriaci jeden architektonický celok.
Na každom podlaží sú umiestnené tri bytové jednotky. Na 5. nadzemnom podlaží sa nachádzajú jeden až dva byty, s krytými terasami, s výhľadom na širokú panorámu.
Obytné domy sú navrhnuté s plochou strechou a balkónmi pre každý byt. Domy nie sú podpivničené.
Doprava je riešená z hlavnej ulice, odbočkou do vnútroblokov, kde sú umiestnené parkoviská pre byty a návštevníkov.
 

foto_936.jpg