Share |

Lokalita a dostupnosť

Bytové domy Belvedér sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti obchodno-zábavného centra Europa Shopping Center a administratívneho komplexu Europa Business Center, obytnej zóny Belvedér a mestského športovo-reakreačného areálu Štiavničky. Navrhovaný obytný komplex je už teraz súčasťou dynamicky sa rozvíjajúceho nového centra Banskej Bystrice a je veľmi dobre prístupný pešo i automobilovou dopravou do všetkých centrálnych častí mesta.
Význam a kvalitu tejto lokality zvyšuje aj impozantný panoramatický pohľad nielen na historické centrum Banskej Bystrice, ale aj na končiare Veľkej Fatry, Kremnických vrchov, Poľany a Nízkych Tatier.