Share |

Projekt

Obytný komplex je navrhnutý v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny a tvorí urbanisticky významnú chrbticu celého urbanizovaného územia. Prízemie objektov obsahuje okrem základných domových funkcií aj priestory pre zariadenia obchodov a služieb.Výstavba je koncipovaná tak, že umožňuje etapovitosť výstavby.