VAV invest s.r.o.
Nám. SNP 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4700 373
        +421 911 321 424
vavinvest@vavinvest.com
recepcia@vavinvest.com

Share |

VAVPARKING Banská Bystrica

Polyfunkčný parkovací dom VAVPARKING rieši urbanisticko-architektonické dotvorenie centrálnej mestskej zóny v nadväznosti na areál mestského úradu. V súlade s územným plánom mesta Banská Bystrica tu vznikne spoločenské centrum s administratívnymi a obchodnými prevádzkami, reštaurácia a kaviareň, všetko s dobrým dopravným napojením a parkovacím domom. Tieto funkcie zatraktívnia územie a účinne predĺžia pôsobenie mestotvornej atmosféry v tejto časti mesta.

VAVPARKING polyfunkčný dom v centre mesta (mimo pamiatkovej rezervácie), zlepší predovšetkým parkovanie. Táto plocha doteraz slúžila ako verejné parkovisko. Hromadné poschodové parkovanie moderným spôsobom zvládne problém s parkovaním v exponovanej časti mesta. A to niekoľko metrov od mestského úradu, neďaleko administratívnych i kultúrnych inštitúcií, v blízkosti autobusového nádražia i železničnej stanice.

 Objekt je nepodpivničený, so štyrmi nadzemnými podlažiami, v južnej časti objektu s prevýšením so šiestimi nadzemnými podlažiami. Na 2. podlaží sú umiestnené prenajímateľné obchodné priestory, na 4. a tiež 6. podlaží v prevýšenej časti VAVPARKING prenajímateľné kancelárske priestory.

Parkovanie bude v 4- podlažnej nadzemnej časti. Prízemie je určené pre obchody a služby, 2. a 3. podlažie je kombinované, 4. podlažie i strecha 4-podlažného objektu VAVPARKING sa bude využívať len na parkovanie. Parkovací dom je s kapacitou 204 parkovacích miest, z toho 9 pre pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Prístup do parkovacieho domu je jednoramennou rampou z úrovne terénu na 2. podlaží. Pohyb áut až na strechu parkovacieho domu je zabezpečený dvoma polorampami na úrovni každého podlažia. Jednotlivé podlažia parkovacieho domu sú riešené ako dvojúrovňové s kolmým parkovacím státím. Na streche parkovacieho domu sa predpokladá ručné umývanie aut.

V meste Banská Bystrica je akútny nedostatok parkovacích miest. Teraz je na parkovisku 87 miest, z čoho mestská polícia využíva 24, takže voľne k dispozícii je iba 63 parkovacích miest. Výstavbou VAV PARK 1 sa skoro štvornásobne zvýši počet parkovacích miest pre verejnosť. Uvažuje sa aj o možnosti využívať parkovanie v nočných hodinách na základe rezidentskej karty pre obyvateľov okolitých domov.

Výstavba začala prekládkou inžinierskych sieti v lete 2013 .Otvorenie sa plánuje koncom roku 2015 .

Doprava

Polyfunkčný dom VAVPARKING bude napojený na existujúcu obslužnú komunikáciu na ulici Trieda SNP. Z dopravného hľadiska táto stavba skvalitní pomery v statickej doprave a nezaťaží územie, resp. križovatku. Naopak, bude prínosom pre riešenie parkovania v centre mesta. Zásobovanie a vstupy sú orientované z existujúcej verejného parkoviska vedľa MsÚ Banská Bystrica.