VAV invest s.r.o.
Nám. SNP 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4700 373
        +421 911 321 424
vavinvest@vavinvest.com
recepcia@vavinvest.com

Share |

EUROPA SHOPPING CENTER Levice

PROJEKT

Objekt EUROPA SHOPPING CENTER v Leviciach bude mať modermý hranatý tvar s presklenou kupolou, a tak sa do jednotlivých podlaží dostane denné svetlo. Budova s 1. podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami, má aj 3. podlažie je určené pre zábavu. V podzemnom podlaží je umiestnených 443 parkovacích miest. Na budove sa použijú aj ekologické riešenia, ako fotovoltaické panely zakomponované do svetlíkov a strešnej krytiny, ktoré znížia energetickú náročnosť celej prevádzky. Terasové bytové domy budú 2,3,4 –izbové s terasami a balkónmi, s výhľadom na námestie. Na zapustenom prízemí sa počíta s parkovacími miestami a technickým zázemím, na 1. nadzemnom podlaží aj s obchodnými jednotkami, na ploche viac ako 500m2.

viac na: www.europalv.sk

POLOHA

V samotnom centre mesta Levice na Námestí Hrdinov a ulicou Slovenského národného povstania, v mieste, kde sa teraz nachádza zastaralý Dom kultúry Družba, vybuduje sa obchodné centrum EUROPA SHOPPING CENTER Levice.

Spádová oblasť
ESC LV bude v centre mesta s priamym dopravným napojením na systém mestských a regionálnych komunikácií. Mesto Levice sa pripája na sieť medzinárodného významu, v dosahu zhruba 60 km sú mestá Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Šahy, Nové Zámky, Štúrovo, ale aj Ostrihom (Maďarsko).

Doprava a parkovanie
ESC LV sa vybuduje v najužšom centre mesta, na Námestí Hrdinov. Dopravné napojenie na individuálnu automobilovú dopravu i mestskú hromadnú dopravu, ale aj pešie trasy mesta je výborné.

V roku 2012 ,boli vydané stavebné povolenia a tiež povolenie na zbúranie DK Družba.

Poloha  Levice
Obchodné plochy  12 005 m2
Kinosály  293 m2
Viacúšelová sála 1 332 m2
Mall komunikácie  4 136 m2
Komunikácie  1 459 m2
Foyer pred kinom a sálou  575 m2
Podzemné garáže  7 591 m2
Počet parkovacích miest podzemie -  243, strecha - 112
Počet miest na sedenie v kinách  167
Počet miest na sedenie vo viacúčelovej sále 371
   
   
Architektonické štúdio  AMŠ Partners
web stránka www.europalv.sk
pôdorysy pôdorysy PDF